PRACOWNICY
ZAKŁADU EDUKACJI KULTURALNEJ


prof. Katarzyna Olbrycht

dr Ewa Fonfara

dr Ewelina Konieczna

dr Edyta Korepta
dr Joanna Winnicka-Gburek

dr hab. Mirosława Pindór
dr hab. Dorota Sieroń-Galusek
dr Jolanta Skutnik
dr Ewa Tomaszewska

mgr Jolanta Gisman-Stoch
dr Barbara Głyda
mgr Agnieszka Matusiak
dr Tadeusz Kania
dr hab. Bogusław Dziadzia


dr hab. BOGUSŁAW DZIADZIA
b.dziadzia@kek.edu.pl
boguslaw.dziadzia@us.edu.pl

Medioznawca, socjolog, artysta. Od roku 1999 pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego w Zakładzie Edukacji Kulturalnej. Absolwent Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego (w pracowni malarstwa profesora Jerzego Wrońskiego i Adama Molendy, broniąc pracy magisterskiej magisterskiej dotyczącej kulturowo–filozoficznych obszarów współistnienia sztuk plastycznych z muzyką, napisaną pod merytorycznym kierunkiem prof. Katarzyny Olbrycht). Doktorat „Manipulacja a media. Socjologiczne studium manipulacji multimedialnej” obronił w czerwcu 2003 roku. Promotorem w przewodzie doktorskim był profesor Wojciech Świątkiewicz.
Członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Współzałożyciel Fundacji Animacji Społeczno-Kulturalnej. Na co dzień związany z Wydziałem Etnologii i Nauk o Edukacji (Uniwersytet Śląski), gdzie prowadzi zajęcia dotyczące problematyki komunikowania masowego, kultury popularnej, socjologii sztuki, socjologii reklamy oraz andragogiki. Poza pracą naukowo-dydaktyczną zajmuje się praktycznymi wymiarami animacji i upowszechniania kultury, uprawia malarstwo sztalugowe, fotografię, projektowanie graficzne, ponaddto amatorsko oddaje się literaturze.

Wybrane publikacje:

Zagrożenia i możliwości edukacyjne gier komputerowych, ss. 225-232, w: Pedagogika i Informatyka, red. Andrzej W. Mitas, Zakład Edukacji Informatyczno-Technicznej, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie, Cieszyn 2000.

Ambiwalencja reklamy, [W:] Estetyka reklamy, Michał Ostrowicki (red.), Art-tekst, Kraków 2002, ss. 339-348.

Ekran sztuki – ekran konsumpcji, Kwartalnik Filmowy, 35-36 Jesień-Zima 2001, ss. 241-247. [link do tekstu]

Anatomia wspólnotowości, IV Konferencja "Media a edukacja", Poznań 20-23.04.2002 (w suplemencie wydanym na CD oraz na stronie Zakładu Technologii Kształcenia UAM; http://www.kmti.uz.zgora.pl/pages/media_index.htm), ss.8

Media jako kultura wobec i ku wspólnocie, Kultura i Edukacja 2002, nr 3-4/2002, ss. 161-169. [link do tekstu]

Film jako wehikuł kultury. Uwarunkowania uczestnictwa w kulturze filmowej, Bogusław Dziadzia, Ewelina Konieczna, Kultura i Edukacja 2004, nr 2/2004, ss. 42-51. (link do tekstu)

Edukacja czy postkultura – media a dzieci na nowy wiek, w: Katarzyna Olbrycht (red.), Edukacja kulturalna Wybrane obszary, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, ss. 107-114. [link do tekstu]

Jak dobrze, że są tabloidy!, w: Marek Łuczak, Arkadiusz Wufer [red.], Caritas w globalnej wiosce, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice-Piekary Śląskie 2006, ss. 105-112. [link do tekstu]

La Pologne martyre w niewidzialnej dłoni Adama Smitha. Refleksje wokół powstawania kapitalizmu w Polsce współczesnej, Bogusław Dziadzia, Andrzej Kasperek, pierwotnie opublikowany w: Kultura i Edukacja 2-3/2006, ss. 78-95, [link do tekstu]

Prawda i zaufanie na horyzoncie kultury popularnej, w: Andrzej Radomski, Radosław Bomba (red.), Granice w kulturze, Wydawnictwo Portalu Wiedza i Edukacja, Lublin 2010, ss. 82-89. link do pełnego tekstu książki (bezpłatny ebook): http://wiedzaiedukacja.eu/wp-content/uploads/2011/01/Granice-w-kulturze-ost.pdf

Kultura ignorancji i słodycz bycia opętanym, w: Joanna Aksman (red.), Manipulacja. Pedagogiczno-społeczne aspekty. Część 1. Interdyscyplinarne aspekty manipulacji, Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego, Kraków 2010, ss. 193-199. [link do tekstu]

Wszyscy święci w ekranie zaklęci, w: Wojciech Chyła, Magdalena Kamińska, Piotr Kędziora, Marta Rosińska (red.), Kultura medialnie zapośredniczona. Badania nad mediami w optyce kulturoznawczej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, ss. 203-210. [link do tekstu]

Netokraci i furiaci. Rzecz o wizjonerach i realizatorach sieci drugiej generacji, w: Katarzyna Olbrycht, Dorota Sieroń-Galusek (red.), Inspiratorzy, projektodawcy, realizatorzy edukacji kulturalnej i upowszechniania kultury, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, ss. 170-178. [link do tekstu]

Pomiędzy geografią a mediami. Upowszechnianie kultury na „prowincji”, [w:] K. Olbrycht, B. Głyda, A. Matusiak (red.), Kompetencje do prowadzenia edukacji kulturalnej, Katowice 2013
[link do tekstu]

Nowe media środowiskiem wyzwań animacji kultury, [w:] Dariusz Kubinowski, Urszula Lewartowicz (red.), Animacja Kultury. Współczesne dyskursy teorii i praktyki, Wydawnictwo Makmed, Lublin 2013, ss. 289-296.
[link do tekstu]

Tabloidyzacja na peryferiach. Doksa i stygmat prowincji, [w:] Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 3. Tożsamość dziennikarza. Red. M. Kita, M. Ślawska. Katowice 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 71-87.
[link do tekstu]

 

I Biennale w Wencji Cieszyńskiej - tekst katalogu podsumowującego wydarzenie
[link do tekstu]

Raport "Kadry dla kultury w edukacji i edukacji w kulturze"
[do pobrania ze strony Regionalnego Obserwatorium Kultury]

Publikacje zwarte:


Horyzonty Kultury Filmowej,
Bogusław Dziadzia, Ewelina Konieczna,
Wydawnictwo Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Cieszyn 2004.


Wpływ mediów. Konteksty społeczno-edukacyjne,
Bogusław Dziadzia, Impuls, Kraków 2007 (II wyd. 2008)
[link do wstępu]

Naznaczeni popkulturą
Naznaczeni popkulturą. Media elektroniczne i przemiany prowincji,
Bogusław Dziadzia, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2014
(link do strony wnkatedra.pl)

sztuka

“Sztuka w przestrzeni publicznej. Artystyczne wymiary wytwarzana kapitału społecznego i kulturowego” Bogusław Dziadzia, Barbara Głyda-Żydek, Sabina Piskorek-Oczko (red.)
Książka pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego

Link do pliku w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=153191
W CEON: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/6848


 

Działalność artystyczna:


Wybrane prace plastyczne
(malarstwo, fotografia, projektowanie graficzne)

http://www.flickr.com/photos/bdziadzia/

Bogusław Dziadzia _ gitara dla mamy


Wystawa indywidulana 2011Bogusław Dziadzia oAoS
{kilka zdjęć z wystawy}

Ekspozycja tzw. Błękitny pokoik
(w ramach Biennale w Wenecji Cieszyńskiej 2012)

Bogusław Dziadzia _ Błękitny pokój

Wystawa:
rakiety kosmiczne, kolonie pleśni i zdezelowane pudła rezonansowe
vesmírné rakety, kolonie plísní, zdemolované rezonanční krabice
Galerie Půda Střelniční 256/1 Český Těšín (X.2012)
rakietyProjekt muzyczny z 2010 roku: Friends of Josef

http://open.spotify.com

https://itunes.apple.com/us/artist/friends-of-josef/id814492556


Błękitne pudełko do patrzenia na łąkę
(Gdynia 2014)
pudełko
(link do fragmentu)