PRACOWNICY
KATEDRY EDUKACJI KULTURALNEJ


prof. Katarzyna Olbrycht

dr Ewa Fonfara

dr Ewelina Konieczna

dr Edyta Korepta
dr Joanna Winnicka-Gburek

dr Mirosława Pindór
dr Dorota Sieroń-Galusek
dr Jolanta Skutnik
mgr Ewa Tomaszewska

mgr Jolanta Gisman-Stoch
mgr Barbara Głyda
mgr Agnieszka Matusiak
dr Tadeusz Kania
dr Bogusław Dziadzia


ADRES:
UNIWERSYTET ŚLĄSKI
WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI
KATEDRA EDUKACJI KULTURALNEJ
BIELSKA 62
43-400 CIESZYN
TEL. (+048)–33–8546113

mgr Jolanta Gisman-Stoch

Wykładowca w Zakładzie Edukacji Kulturalnej od 1987 roku.
Ukończyła studia w 1986 na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym cieszyńskiej Filii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uzyskując dyplom magistra wychowania plastycznego ze specjalnością: grafika. Praca magisterska pt. „Wpływ znajomości osoby twórcy na odbiór jego sztuki.” pod kierunkiem dra Jana Olbrychta; recenzent: prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht.

Prowadzi zajęcia warsztatowe z zakresu działań twórczych i animacyjnych dla studentów animacji społeczno-kulturalnej.
Interesują ją zagadnienia dotyczące wychowania estetycznego i edukacji przez sztukę, a szczególnie przebiegu procesu twórczego i możliwości towarzyszenia w tym procesie drugiemu człowiekowi.

Od 1992 roku współpracuje z Uniwersytetem Exeter - School of Education (Wielka Brytania), gdzie w 1998 w ramach ‘szkoły letniej’ prowadziła zajęcia teoretyczne i warsztatowe dla studentów pedagogiki. Organizuje i tłumaczy coroczne, gościnne warsztaty i seminaria prowadzone przez profesora Malcolma Rossa dla studentów animacji społeczno-kulturalnej w Cieszynie.

Od czterech lat prowadzi wyjazdowe obozy naukowe dla studentów ASK, poświęcone indywidualnej pracy twórczej i badaniom nad przebiegiem procesu twórczego.

Posiada własne doświadczenia twórcze w różnych dziedzinach:
sztuki plastyczne, muzyka, taniec.

Przez wiele lat była instruktorem harcerskim.

Współpracuje z klubem „Zielona żyrafa” przy Bytomskim Centrum Kultury prowadząc zajęcia plastyczne dla dzieci i rodziców.
Współpracuje z Wrocławskim Centrum Twórczości Dziecka organizując wyjazdy studyjne do tego ośrodka dla studentów animacji.

Główne publikacje:

* Malcolm Ross „Po drugiej stronie: sztuka a edukacja” przekład Jolanta Gisman-Stoch w Pedagogika Pracy Kulturalno-Oświatowej nr 13, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1994

* Jolanta Gisman-Stoch „The Irresponsibility of an Art Teacher” w ARTSTRIP. Essays in Arts and Aesthetic Education. Volume 12. Editor. Malcolm Ross. Center For Arts Research Development. University of Exeter. School of Education. 1994

* Jolanta Gisman-Stoch „O nieodpowiedzialności ‘nauczyciela’ sztuki” w T.2: Odpowiedzialność pedagoga. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1995

* Jolanta Gisman-Stoch „System nauczania plastyki i kształcenia nauczycieli plastyki w Wielkiej Brytanii.” w „Nauczyciele plastyki i ich kształcenie” pod redakcją Katarzyny Olbrycht, Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie, Cieszyn 1999

* Słownik pojęć współczesnych red. Alan Bullock, Oliver Stallybrass, Stephen Trombley Wydawnictwo „Książnica” Katowice 1999 Jolanta Gisman-Stoch - przekład haseł dotyczących sztuki.
Tytuł oryginału: The Fontana Dictionary of Modern Thought, 1998

* Jolanta Gisman-Stoch „Mury miasta Uruk. Kultura i twórczość jako procesy adaptacyjne.” W „Edukacja Kulturalna. Wybrane obszary” pod red. Katarzyny Olbrycht. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004

* Jolanta Gisman-Stoch „Czas snu i twórcza wędrówka” w „Upowszechnianie kultury – wyzwaniem dla edukacji kulturalnej.”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008

„The Mutual Inclination – Style and Arts Teachers Treaning” - wystapienie na konferencji INSEA Vademecum Poznań 2000