PRACOWNICY
ZAKŁADU EDUKACJI KULTURALNEJ


prof. Katarzyna Olbrycht

dr Ewa Fonfara

dr Ewelina Konieczna

dr Edyta Korepta
dr Joanna Winnicka-Gburek

dr Mirosława Pindór
dr Dorota Sieroñ-Galusek
dr Jolanta Skutnik
mgr Ewa Tomaszewska

mgr Jolanta Gisman-Stoch
mgr Barbara Głyda
mgr Agnieszka Matusiak
dr Tadeusz Kania
dr Bogusław Dziadzia


ADRES:
UNIWERSYTET ŚLĄSKI
WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI
ZAKŁAD EDUKACJI KULTURALNEJ
BIELSKA 62
43-400 CIESZYN
TEL. (+048)–33–8546113

mgr Agnieszka Matusiak

PUBLIKACJE NAUKOWE

Artykuły:

1. „Wolo jest w porzo” - Małopolskie Centrum Wolontariatu jako kuźnia młodego pokolenia wolontariuszy i działań na rzecz społeczności Małopolski, [w:] Młode pokolenie wobec współczesności i jej zagrożeń, H. Rusek, J. Oleksy (red.), Wydawnictwo Gnome, Katowice 2008.
2. Magnetyzm festiwalu. Między rozrywką, edukacją a filozofią podróżowania /konteksty turystyki kulturowej/, [w:] Ogrody nauk i sztuk. Szkice, studia i interpretacje na pograniczach nauk, J. Golonka, J. Gulanowski, L. Jakubowska, A. Kobylarek (red.), Zeszyt kół naukowych Nr 1/2010.
3. Fenomen papieskiej kremówki. Ikonizacja i komercjalizacja wizerunku Jana Pawła II a turystyka pielgrzymkowa i religijna w Wadowicach, [w:] Turystyka religijna, Z. Kroplewski, A. Panasiuk (red.), Rozprawy i Studia T.765, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
4. Alternatywne sposoby podróżowania i uprawiania turystyki jako droga akulturacji? [w:] Współczesne podróże kulturowe, M. Kazimierczak (red.), Poznań AWF 2010, Seria: Monografie nr. 400.
5. Inspiratorzy, projektodawcy, realizatorzy edukacji kulturalnej oraz upowszechniania kultury - ich rola, miejsce w środowisku i funkcje w opinii studentów animacji społeczno-kulturalnej – analiza wyników badań ankietowych, [w:] Inspiratorzy, projektodawcy, realizatorzy edukacji kulturalnej i upowszechniania kultury, K.Olbrycht, D. Sieroń – Galusek (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
6. Przestrzenie sakralne jako znaczący element atrakcyjności turystycznej Cieszyna, [w:] Zeszyty Naukowe nr 648, „Ekonomiczne Problemy Usług nr 66”, „Turystyka religijna. Atrakcje turystyki religijnej”, Z. Kroplewski, A. Panasiuk (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
7. Gałysz Seweryn, Matusiak Agnieszka, Erytrea - inne oblicze Afryki, [w:]„Turystyka Kulturowa” nr 7/2012, [w:] www.turystykakulturowa.org/pdf/2012_07_01.pdf.
8. Turystyka w Iranie - analiza potencjału i ocena perspektyw rozwoju [w:] „Turystyka Kulturowa” nr 11/2012, [w:] www.turystykakulturowa.org /pdf/2012_11_03.pdf.
9. „To my uczyniliśmy ich biednymi”. Turyści wobec problemu ubóstwa i udzielania jałmużny na terenach recepcji turystycznej, [w:] Jakość życia w kulturowych przestrzeniach podróżowania, M. Kazimierczak (red.), Poznań AWF 2012, Seria: Monografie nr. 419.

 

Rozdziały książek:
1. Turystyka kulinarna, [w:] Współczesne formy turystyki kulturowej, Tom I, K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (red.), Wydawnictwo AWF im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Poznań 2009.

Recenzje naukowe:
1. H. Mamzer, Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki, [w:] „Turystyka Kulturowa” nr 11/2011, [w:] www.turystykakulturowa.org/pdf/ 2011_11_03.pdf, ss 25-27.
2. „Człowiek podróżuje, tworzy, bawi się”, recenzja publikacji: Homo creator czy homo ludens? Twórcy – internauci - podróżnicy, red. W. Muszyński, M. Sokołowski [w:] „Turystyka Kulturowa” nr 6/2012, [w:] www.turystyka kulturowa.org/pdf/2012_06_04.pdf, ss.54-58.
3. Piotr Cybula, Marek Czyż, Sabina Owsianowska (red.): Góry-Człowiek-Turystyka Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Andrzejowi Matuszykowi w 75. rocznicę urodzin, Kraków 2011 [w:] „Turystyka Kulturowa” nr 1/2013, [w:] www.turystykakulturowa.org/pdf/2013_03_04a.pdf, ss. 52-55.UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH /wybrane/
1. Wrocław, 29-30 listopad 2007, Interdyscyplinarna Konferencja „Talenty 2007”, wygłoszony referat: „Wolo jest w porzo” - Małopolskie Centrum Wolontariatu jako kuźnia młodego pokolenia wolontariuszy i działań na rzecz społeczności Małopolski.
2. Warszawa, 15-16 maja 2008, Konferencja „Różnorodność kulturowa a Internet”, udział w dyskusji.​
3. Łódź, 17-18 listopada 2008, Konferencja „Kultura i turystyka - razem, ale jak?”, udział w dyskusji.​
4. Wrocław, 28-29 listopada 2008, Ogólnopolska Konferencja „Talenty” 2008, wygłoszony referat: Magnetyzm festiwalu. Między rozrywką, edukacją, a sztuką podróżowania.
5. Kraków, 17 czerwca 2010, Konferencja „2.0 Nowe technologie informacyjne w promocji samorządowych instytucji kultury i jst”, udział w dyskusji.
6. Poznań, 14-15 października 2010, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Turystyka w humanistycznej perspektywie”- „Współczesne podróże kulturowe”, wygłoszony referat „Alternatywne sposoby podróżowania i uprawiania turystyki jako droga akulturacji?”
7. Trzęsacz, 10-11 maja 2011, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Turystyka Religijna. Spojrzenie Interdyscyplinarne”, udział w dyskusji.
8. Poznań, 23-24 października 2012, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Turystyka w humanistycznej perspektywie” - „Jakość życia w kulturowych przestrzeniach podróżowania”, wygłoszony referat: „To my uczyniliśmy ich biednymi”. Turyści wobec problemu ubóstwa i udzielania jałmużny na terenach recepcji turystycznej.
9. Warszawa, 18-19 października 2013, I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: „Społeczne, filozoficzne i pedagogiczne aspekty podróżowania i turystyki. Człowiek w globalizującym się społeczeństwie”, wygłoszony referat: Surfując między kulturami - organizacje gościnności a edukacja międzykulturowa.INNA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
1. Od 2011 redaktor czasopisma „Turystyka Kulturowa”, znajdującego się na liście czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych (lista „B”, s. 39, pozycja 1592, 4 punkty). Czasopismo jest także indeksowane w naukowych bazach danych Index Copernicus International oraz CEJSH.
2. Członkostwo w Małopolskim Forum Kultury i udział w comiesięcznych szkoleniach.
3. Członkostwo w Forum Specjalistów Turystyki Kulturowej.

 

PROWADZONE PRZEDMIOTY
W przeszłości:
• Metodyka nauczania wiedzy o kulturze
• Organizacja i metodyka pracy instytucji kulturalno-oświatowych
• Praktyka do przedmiotu: Metodyka nauczania wiedzy o kulturze
• Projektowanie działań społeczno-kulturalnych
• Regionalizm z edukacją i animacją regionalną
• Turystyka kulturalna - wybrane zagadnienia
• Pracownia dyplomowa

Obecnie /rok akademicki 2012/2013/:
• Metody i techniki animacji społeczno-kulturalnej
• Organizacja instytucji kultury
• Podstawy turystyki z elementami turystyki kulturalnej
• Projektowanie działań z zakresu dziedzictwa i turystyki kulturalnejDZIAŁALNOŚĆ POPULARNONAUKOWA

PUBLIKACJE POPULARNONAUKOWE
1. Kulinarne wojaże jako element turystyki kulturowej. Dziedzictwo kulinarne Górnego Śląska, [w:] „Turystyka Kulturowa” nr 2/2009, [w:] www.turystyka kulturowa.org/archiwum/tk_nr 004.pdf.
2. W góraCH I NA pustyni. Ujgurski Region Autonomiczny Xinjiang, [w:] „Turystyka Kulturowa” nr 4/2009, [w:] www.turystykakulturowa.org/ archiwum/tk_nr006.pdf.
3. Kambodża – w kraju odkrywanych skarbów, [w:] „Turystyka Kulturowa” nr 4/2011, [w:] www.turystykakulturowa.eu/?id=num&nr=30&txt=9.
4. Syria - w baśniowej krainie w przeddzień powstania, [w:] „Turystyka Kulturowa” nr 11/2011, [w:] www.turystykakulturowa.eu/?id=num&nr=37&txt=9
5. Tajemnice kraju ajatollahów, [w:] „Turystyka Kulturowa” nr 6/2012, [w:] www.turystykakulturowa.eu/?id=num&nr=44&txt=8.WYBRANE ODCZYTY, WYSTAPIENIA, PRELEKCJE
1. 10.01.2008 - Politechnika Gliwicka, prelekcja „W góraCH I NA pustyni.
Od 154 m.p.p.m. do 4600 m.n.p.m”.
2. 17.06.2009 - Ratusz Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, prelekcja
pt.„Fan-tastyczny Tadżykistan” .
3. 18.10.2010 - BWA Katowice, prelekcja pt. „Chiny - tygrys czy struś? Kontrasty Kraju Środka”, otwarcie festiwalu „Watch Docs”
4. 07.06.2011 - Biblioteka Śląska, prelekcja „Birma -po drugiej stronie lustra”.
5. 02.11.2011 - Bielsko Biała, Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, prelekcja
pt. „FAN-tastyczny Tadżykistan”.


WYBRANE WYSTAWY FOTOGRAFICZNE
Indywidualne:
1. „Odczytując znaki”, 20 VII-12 VIII 2007, Oświęcimskie Centrum Kultury
2. „W góraCH I NA pustyni. Na styku kultur”, 14 IV – 12V 2008, Galeria „Ikar”, Gliwice
3. „Weneckie Dionizje”, Luty 2008, Galeria Wadowickiego Centrum Kultury

Wystawy zbiorowe:
1. Udział w wystawie pokonkursowej I Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Górskiej im. Jacka Mierzejewskiego, Wrocław 2006.
2. Wyróżnienie i udział w wystawie „Zdjęcie roku 2007” Zamość,
11.04- 11.05.2008, Galeria Fotografii „Ratusz”, Zamość.
3. Udział w wystawie pokonkursowej V, VI, VII Ogólnopolskiego Biennale Fotografii „Kochać człowieka” Oświęcim 2007, 2009, 2011, objętego patronatem Rady Artystycznej Związku Polskich Artystów Fotografików, Galeria „Tyle światów” OCK Oświęcim.
4. Wystawa „FAN-tastyczny Tadżykistan”, zdjęcia autorstwa Agnieszki Matusiak, Macieja i Ryszarda Antoników, Ratusz Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, czerwiec-lipiec 2009.
5. Udział w wystawie „Wadowickie Środowisko Artystyczne 2010”, Wadowice, grudzień 2010.

INNA DZIAŁALNOŚĆ POZANAUKOWA
1. Prowadzenie warsztatów ceramiki dla dzieci i dorosłych w Wadowickim Centrum Kultury.
2. Prowadzenie warsztatów ceramiki dla dzieci i dorosłych w Gminnym Centrum Kultury w Wieprzu (2011/2012).
3. Współpraca z biurami podróży - pilotaż wycieczek, przewodnictwo górskie.
4. Organizacja i współprowadzenie szkoleń dla studentów w latach 2007 i 2008 z zakresu zarządzania projektami kulturalnymi, przeprowadzonych w Krakowie w MDK Fort 49 „Krzesławice” w ramach aneksu do przedmiotu „Metodyka i organizacja pracy instytucji kulturalno - oświatowych” i zakończonych konkursem o staż.