PRACOWNICY
KATEDRY EDUKACJI KULTURALNEJ


prof. Katarzyna Olbrycht

dr Ewa Fonfara

dr Ewelina Konieczna

dr Edyta Korepta
dr Joanna Winnicka-Gburek

dr Mirosława Pindór
dr Dorota Sieroń-Galusek
dr Jolanta Skutnik
mgr Ewa Tomaszewska

mgr Jolanta Gisman-Stoch
mgr Barbara Głyda
mgr Agnieszka Matusiak
dr Tadeusz Kania
dr Bogusław Dziadzia


ADRES:
UNIWERSYTET ŚLĄSKI
WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI
KATEDRA EDUKACJI KULTURALNEJ
BIELSKA 62
43-400 CIESZYN
TEL. (+048)–33–8546113

DR JOANNA WINNICKA-GBUREK

Adiunkt w Katedrze Edukacji Kulturalnej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.
Studia na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (obecnie wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego), dyplom z Malarstwa w pracowni prof. Norberta Witka. Doktoryzowała się na Wydziałe Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi zajęcia z wiedzy o sztukach plastycznych, recepcji i upowszechniania sztuki, wiedzy o kulturze.
Zaintesowania: historia sztuki, upowszechnianie sztuki, estetyka, krytyka artystyczna, malarstwo.

Publikacje:

The Art Therapy Concept, an Alternative View, w: A Compendium of the MedArt
International 1992 World Congress on Arts and Medicine
, Chicago 1993, s. 79-83.

Artysta jako terapeuta. Dyskusja o definicji arteterapii, w: Edukacja kulturalna w życiu człowieka, D.Jankowski (red.), Kalisz 1999, s.315-319.

Artyści o nauczaniu i nauczycielu plastyki, w: Nauczyciele plastyki i ich kształcenie, K.Olbrycht (red.), Cieszyn, 1999, s.179-183.

Kategorie prawdy i fałszu w sztuce współczesnej-refleksje pedagogiczne, w: Edukacja kulturalna zorientowana na XXI wiek, J.Gajda (red.), Lublin 2000, s.286-292.

Możliwości wykorzystania analizy biografii twórców sztuki współczesnej w kształceniu postaw altruistycznych, w: U podstaw edukacji plastycznej, S.Popek, R.Tarasiuk (red.), Lublin 2000, s.81-86.

Tragizm a sztuka ciała, w: „Kultura współczesna”, Estetyka (im)materii, K.Wilkoszewska (red.), NR 1-2 (23-24) 2000, s. 130-138.[link do tekstu]

Sens , sensacja czy common sense nowej sztuki? Komu potrzebna jest dziś reinterpretacja pojęcia sensów sztuki, w: Aesthetica perennis?, L.Sosnowski (red.),Kraków 2001, s.227-239.

Etos globalizacji w kontekście konsekwencji edukacyjnych, w: Etos pedagogów i edukacji wobec problemów globalizacji, (red.) U.Ostrowska, A.M.de Tchorzewski, Bydgoszcz – Olsztyn 2002, s. 213-221.

Edukacja w koncepcji kultury Rogera Scrutona, w: Edukacja kulturalna. Wybrane obszary, K.Olbrycht (red.), Katowice 2004, s. 40-51.[link do tekstu]

Arcydzieło w edukacji kulturalnej, w: Edukacja kulturalna . Wybrane obszary, K.Olbrycht (red.),Katowice 2004, s.52-65. [link do tekstu]

Wystawy malarstwa

Wystawy indywidualne:

1987, Sosnowiec, Galeria Miejska,

1988, Cieszyn, Galeria Cieszyńskiego Centrum Kultury,

1990, Bielsko, Galeria Na Wzgórzu.


Wystawy zbiorowe:

1988, - I Biennale Małej Formy Malarskiej, BWA Toruń, wyróżnienie,

- Ogólnopolska wystawa Młodej Plastyki, „Arsenał 88”, Warszawa,

1989, - „Kamienna Poczta”(Mail Art), Galeria Foto Medium Art, Wrocław,

- XXVI Ogólnopolska Wystawa Malarstwa „Bielska Jesień 89”, Medal

Brązowy oraz Nagroda Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego

w Bielsku-Białej, („Wieczerza”, 80/70, szkło, lakiery,).

1990, - II Biennale Małej Formy Malarskiej, BWA Toruń, wyróżnienie,

- XXVII Ogólnopolska Wystawa Malarstwa „Bielska Jesień 90”,

- International Miniature Art Exhibition, Ottawa,

1995, - Jubileuszowa wystawa prac absolwentów Instytutu sztuki, Uniwersytecka Galeria Sztuki, Cieszyn


Malarstwo [przykłady]: