ZAKŁAD EDUKACJI KULTURALNEJ
WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI
UNIWERSYTET ŚLĄSKI
BIELSKA 62
43-400 CIESZYN
tel. (+048)-33-8546113
www.animacja.kulturalna.us.edu.pl

baner


konferencja 2016

Kryteria wyboru i oceniania w kulturze.
Konferencja.
18-20 kwietnia 2016

Organizatorzy:
Zakład Edukacji Kulturalnej (Uniwersytet Śląski)
Zamek Cieszyn

Program konferencji
18 kwietnia 2016 (poniedziałek)
Miejsce obrad: Sala Konferencyjna, Gmach główny Uniwersytetu Śląskiego,
ul. Bielska 62
10.00 – 10.30 Rejestracja uczestników konferencji
10.30 – 11.00
Otwarcie konferencji przez władze Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji i Instytutu Nauk o Edukacji
SESJA I
Normy i wartościowanie
11.00 – 11.25
Dr hab. Maria Gołębiewska, prof. IFiS PAN (Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa)
Kulturowe uwarunkowania normatywności – próba systematyzacji.
11.25 – 11.50
Dr hab. Dariusz Juruś (Uniwersytet Jagielloński)
W obronie granic.
11.50-12.15
Prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz (Uniwersytet Śląski)
O wartościowaniu w kulturze. W kręgu refleksji socjologicznej.
12.15-12.40
Prof. dr hab. Tadeusz Miczka (Uniwersytet Śląski)
Osoba w sieci a osoba integralna.
12.40 – 13. 10 Dyskusja
13.10-14.30 Obiad (stołówka studencka)
SESJA II
Kryteria i kompetencje I
14.30 – 14.55
Prof. dr hab. Dariusz Kubinowski (Uniwersytet Szczeciński)
Minimum aksjologiczności animacji kultury jako idei pedagogicznej.
14.55 – 15.15
Dr Agata Cabała (Uniwersytet Śląski)
Wokół wartościowania działań edukacyjnych w kulturze. Uwagi animatora i dydaktyka.
15.15 – 15.35
Dr Anna Józefowicz (Uniwersytet w Białymstoku)
Wartości moralne w najnowszej polskiej prozie dla dzieci.
15.35 – 15.55
Dr Elżbieta Staniszewska (UTH w Radomiu)
Pozaestetyczne wartości designu.
15.55 – 16.15
Dr hab. Dorota Sieroń-Galusek (Uniwersytet Śląski)
Biograficzność, po-rozumienie.
16.15 – 16.35
Dr Jolanta Skutnik ( Uniwersytet Śląski)
Muzeum. Medium. Wartość.
16.35-17.05 Dyskusja
17.05 – 17.20 Przerwa kawowa
19.00 – 19.50
Najcenniejsze i najciekawsze zabytki Muzeum Śląska Cieszyńskiego - Irena Prengel- Adamczyk (Gmach muzeum, Ul. Regera 6)
20.00 Bankiet - Kamienica Konczakowskich (Ul. Rynek 19 )
19 kwietnia 2016 (wtorek)
Miejsce obrad: Zamek Cieszyn, Ul. Zamkowa 3
SESJA III
Uczenie wartościowania
9.00 – 9.25
Prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht (Uniwersytet Śląski)
Miejsce edukacji kulturalnej w uczeniu się wartościowania w kulturze - pytania i dylematy.
9.25 – 9.45
Dr Karolina Golinowska (Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Edukacja kulturalna z perspektywy kulturoznawcy.
9.45 – 10.05
Dr hab. Bogumiła Mika (Uniwersytet Śląski
Sala koncertowa jako muzeum. Kryteria doboru repertuaru muzyki artystycznej – między tradycją a ideami postępu i awangardy.
10.05 – 10. 25
Dr Sylwia Słowińska (Uniwersytet Zielonogórski)
O szansach i ograniczeniach kształtowania kompetencji krytycznych przez projektowe działania animacyjne.
10.25 – 10. 55 Dyskusja
10.55 – 11. 10 Przerwa kawowa
SESJA IV
Diagnozy
11.10 – 11.30
Piotr Knaś (Małopolski Instytut Kultury)
Diagnozy i ocenianie dostępności kultury w Polsce.
11.30-11.50
Anna Michalak-Pawłowska (Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej)
Warszawski Program Edukacji Kulturalnej jako "dobra praktyka".
11.50 – 12.10
Michał Fita (Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej)
O ograniczeniach wyborów w kulturze z perspektywy menadżera kultury.
12.10 – 12.30.
Dr Alicja Kędziora (Uniwersytet Jagielloński)
Edukacja kulturalna w kontekście obchodów rocznicowych. Studium przypadku Roku Kantorowskiego.
12.30 – 13.00 Dyskusja
13.00 – 15.00 Obiad (Dworek Cieszyński, Ul. Przykopa 14)
SESJA V
Diagnozy II
15.00-15.20
Dr hab. Bogusław Dziadzia (Uniwersytet Śląski)
Zaufanie w kapitale kulturowym i niemoc dojrzenia, że król jest nagi.
15.20 – 15.40
Mgr Małgorzata Strońska (Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka)
O misji, wizji i świecie szlachetnych wartości we Wrocławskim Centrum Twórczości Dziecka.
15.40 – 16.00
Mgr Anna Dereń (Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach)
Czy Aslan był koniem czyli o ukrytej mocy arcydzieła.
16. 00-16.20
Mgr Justyna Żak (Uniwersytet Warszawski)
Artyści, odbiorcy i kuratorzy jako arbitrzy dzieł sztuki współczesnej.
16.20 – 16.40
Dr Barbara Głyda (Uniwersytet Śląski)
Wartościowanie (w) przestrzeni publicznej
16.40 – 17.10 Dyskusja
17.10 – 18.00 Historia polskich znaków na przykładzie II Ogólnopolskiej Wystawy Znaków Graficznych – oprowadzanie po wystawie – Anna Kaleta
18.00 – 19.00 Kolacja (Dworek Cieszyński, Ul. Przykopa 14)
20 kwietnia 2016 (środa)
Miejsce obrad: Sala Konferencyjna, Gmach główny Uniwersytetu Śląskiego,
ul. Bielska 62
SESJA VI
W kierunku praktyk kulturowych
9.00 – 9.25
Prof. dr hab. Emil Orzechowski (Uniwersytet Jagielloński)
„Gwałtu co się dzieje”
9.25 – 9. 45
Dr Joanna Szulborska-Łukaszewicz (Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UM, Kraków)
Kryteria wyboru i oceniania w kulturze-perspektywa samorządu.
9.45 – 10.05
Dr Katarzyna Plebańczyk (Uniwersytet Jagielloński)
Skąd menedżer kultury wie, że podejmuje słuszne decyzje?
10.05 – 10.25
Mgr Sylwia Jankowy (Uniwersytet Wrocławski)
Czy na tym krześle można usiąść? - o strategiach objaśniania kultury.
10. 25 – 10. 40 Przerwa kawowa
10.40 – 11.00
Dr Grażyna Zielińska (Twórca autorskiego Teatru Domowego „Mały Nauczyciel” w Toruniu)
Nierozerwalna symbioza dramy i teatru w kontekście pytania o ocenę i kryteria wartości na egzaminie kwalifikacyjnym „pedagogów dramy”?
11.00 – 11.20
Dr Marek Zadłużny (Uniwersytet Zielonogórski)
Oblicza uczenia się dorosłych w Pracowni Teatru Tańca w Zielonej Górze. Różne konteksty.
11.20 – 11.40
Dr Ewa Tomaszewska (Uniwersytet Śląski)
Ocenianie przedstawienia teatralnego przez młodzież - obserwacje z badań.
11.40 – 12.00
Dr Ewelina Konieczna (Uniwersytet Śląski)
Gusty i guściki. O popularnej krytyce filmowej.
12.00- 12.30
Dyskusja i zakończenie konferencji
12.30 – 14.00 Obiad

 

Wizyta studentów we Wrocławskim Centrum Twórczości Dziecka

1

2

3

4

 

 

Warsztaty z profesorem Malcolmem Rossem z Wielkiej Brytanii

W dniach 4, 5, 6 kwietnia odbyły się warsztaty i seminaria prowadzone przez Malcolma Rossa z Wielkiej Brytanii – emerytowanego profesora Uniwersytetu Exeter i dyrektora Ośrodka Badań nad Sztuką i Rozwojem przy School of Education tego uniwersytetu.

Malcolm Ross jest autorem wielu publikacji z dziedziny edukacji twórczej i edukacji przez sztukę. Współpracuje z naszym wydziałem od 24 lat, prowadząc gościnnie warsztaty i seminaria dla studentów animacji społeczno-kulturalnej. Dzięki tej współpracy powstała książka: Malcolm Ross with Jolanta Gisman-Stoch „Cultivating Arts in Education and Therapy” wydana w 2011 roku w Londynie i w Nowym Jorku przez wydawnictwo Routhlage. Tegoroczne zajęcia odbywały się jako kontynuacja przedmiotu prowadzonego przez Jolantę Gisman-Stoch w języku angielskim: Accompanying the Other in the Creative Process of Making Arts na II roku Animacji Społeczno-Kulturalnej i Edukacji Kulturalnej. Głównym medium zajęć warsztatowych była ekspresja ciała, motywem przewodnim – poezja W. B. Yeats’a , a myślą porządkującą refleksje nad doświadczeniem – pochodzący ze wspomnianej książki „model synkretyczny” artystycznych procesów twórczych w sztuce. Wszystkim studentom dziękuję za aktywny udział w zajęciach i wyjątkową współpracę.Jolanta Gisman-Stoch

 

czaskina2016

XIII Studencki Przegląd Filmowy „czASKina”

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest „Droga do szczęścia”, odbędzie się w dniach 14 - 16 marca 2016 roku. Po raz trzynasty studenci animacji społeczno-kulturalnej z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaproponują nam trzydniowe wydarzenie, które zostanie poprzedzone spektaklem ”Męczeństwo Piotra Ohey’a” przygotowanego przez studencką grupę teatralną „Ulga”.

Głównym punktem programu będą projekcje filmowe. Każdego dnia przeglądu będą wyświetlane dwa filmy. W pierwszy dzień zobaczymy filmy polskie, w drugi nieanglojęzyczne, natomiast w ostatnim dniu obejrzymy filmy amerykańskie.

Uczestnicy będą mieli możliwość udziału w imprezach towarzyszących takich jak: warsztaty z dubbingu oraz w lekcji z podstaw operowania kamerą prowadzonych przez studentkę II roku reżyserii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zaplanowano również: wystawę fotograficzną „Cieszyn nocą”, koncert zespołu „Fleuron”, a zwieńczeniem całego przeglądu będzie koncert zespołu „Sety z Kasety”.

Karnety i bilety będzie można nabyć na stoiskach w holu głównym na Uniwersytecie Śląskim oraz w Galerii 13 przy ulicy Nowe Miasto 13.
Karnet upoważnia do wejścia na wszystkie pokazy filmowe i inne imprezy towarzyszące realizowane podczas XIII SPF „czASKina”.
Dla osób z karnetem są przewidziane dodatkowe atrakcje.

Szczegółowe informacje dostępne na facebooku: https://www.facebook.com/czaskina2015/?fref=ts
Zapraszamy również do obserwowania nas na instagramie: https://www.instagram.com/czas_kina

 

rekrutacja2016

 

 

 

 


Mariusz
rekrutacja2014