ZAKŁAD EDUKACJI KULTURALNEJ
WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI
UNIWERSYTET ŚLĄSKI
BIELSKA 62
43-400 CIESZYN
tel. (+048)-33-8546113
www.animacja.kulturalna.us.edu.pl

baner

Animatorzy na nocy muzeów

Nasi animatorzy na Nocy Muzeów 2017

dubledorprojekt

projekt

czs

czas

forum

forum

gburek

Noc Twórczości Animatora podczas Cieszyńskiej Nocy Muzeów 2017

kopciuszek

k

k

k

k

k

k

Przypadki egzaminów:

na egzaminie

Na egzaminie z mediów (czyli jak odwrócić uwagę wykładowcy)

 

egzamin

Egzamin z filmu 2017

 

kaszub

 

kaszub

 

spotkanie

Spotkanie noworoczne

Wizyta we Wrocławiu 2017

w

w

w

w

Warsztaty teatralne z pedagogiki teatru

warszatyteatralna

W dniu 28 i 29.10 b.r. w ramach imprez organizowanych przez Studenckie Artystyczno-Naukowe Koło Animatorów Kultury, działające przy kierunku Animacja Społeczno-Kulturalna z Edukacją Kulturalną, odbyło się weekendowe spotkanie szkoleniowe połączone z warsztatami teatralnymi. Mimo trudnej pory (weekend przed świętem) w warsztatach wzięło udział 35 osób – studenci wszystkich roczników animacji, podyplomowych studiów z arteterapii oraz czynni zawodowo animatorzy i nauczyciele, z którymi koło współpracuje. Warsztaty poprowadziły dwie panie: Joanna Krukowska (absolwentka cieszyńskiej Animacji Społeczno-Kulturalnej) i Maria Babicka. Obie Panie są członkiniami Stowarzyszenia Pedagogów Teatru i pracują w Dziale Pedagogiki Teatru w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Instytut realizuje programy szkoleniowe finansowane ze środków Ministerstwa Kultury. Spotkanie składało się z dwóch części: a. prezentacji „Teatroteki Szkolnej” – portalu zachęcającego animatorów i nauczycieli do wykorzystywania metod pedagogiczno-teatralnych. Portal został opracowany przez Instytut Teatralny i zawiera materiały edukacyjne, przystosowane do pracy z różnymi grupami wiekowymi – konspekty zajęć, materiały audiowizualne oraz aktualności związane z pedagogiką teatru w Polsce. b. Warsztatów teatralnych - „Jak wykorzystać wybrane metody pedagogiczno-teatralne w praktyce?” . Tutaj prowadzące odkrywały przed uczestnikami swój warsztat zachęcając nie tylko do aktywnego uczestnictwa w proponowanych działaniach ale również do refleksji nad ich potencjałem pedagogicznym. Dla studentów animacji społeczno-kulturalnej z Edukacją Kulturalną dodatkowym bonusem było spotkanie z aktywną zawodowo w obszarze pedagogiki teatru absolwentką cieszyńskiej animacji społeczno-kulturalnej. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe przygotowane przez Instytut Teatralny oraz certyfikaty udziału w szkoleniu.
Jolanta Gisman-Stoch

warsztaty

warsztaty

Animatorzy z Cieszyna na Jarmarku Wiedzy i Śląskim Festiwalu Nauki w Katowicach

W dniach 14,15,16 października, studenci zrzeszeni w Artystyczno-Naukowym Kole Animatorów Kultury działającym przy kierunku Animacja Społeczno-Kulturalna z Edukacją Kulturalną realizowanym na wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie wzięli udział w Jarmarku Wiedzy i kolejnej edycji Śląskiego Festiwalu Nauki. Koło Animatorów działa od lat organizując między innymi warsztaty animacyjno-artystyczne dla chętnych studentów ale również zewnętrznych grup dzieci, młodzieży i dorosłych. Zrzeszeni w kole studenci uczestniczą w wyjazdach, które mają charakter wizyt studyjnych w zaprzyjaźnionych placówkach edukacyjnych i kulturalnych, angażują się w organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych na terenie uczelni (Otrzęsiny, Oskarusie, różne działania performatywne) lub miasta (Cieszyńska Noc Muzeów), przygotowują wystawy lub unikatowe publikacje będące refleksją nad prowadzonymi działaniami terenowymi. Praca w kole wymaga dodatkowej aktywności ale daje studentom szansę zdobycia już na studiach doświadczeń profesjonalnych i nawiązania ciekawych kontaktów. Na tegorocznym festiwalu animatorzy zaproponowali angażujące publiczność warsztaty animacyjno-artystyczne. W dniu Jarmarku Wiedzy na katowickim rynku przebojem okazał się warsztat samodzielnego projektowania i wykonywania autorskiego nadruku na kolorowej płóciennej torbie. Uczestnicy mogli wybrać gotowe szablony, które przywieźli animatorzy z Cieszyna – wszystkie promowały kulturę oraz aktywne w niej uczestnictwo. Studenci pamiętali, że uczestnikami festiwalu jest publiczność śląska, stąd obok szablonów z napisami polskimi („Kulturalna Torba”) pojawiały się i śląskie („Kulturalno Tasza”). Poprzez wybór szablonu można było w różny sposób apelować o lub deklarować swój aktywny udział w kulturze ( „Nie bądź głuchy na kulturę”) („zostań animatorem kultury”). Drukując pędzel, aparat fotograficzny, książkę lub inny symbol ulubionych aktywności artystycznych można było również zadeklarować najbliższy nam obszar aktywności kulturalnej. Szablony obrazkowe były najchętniej wybierane przez dzieci. W ten sposób ważne dla cieszyńskich animatorów hasła i postulaty publiczność festiwalowa przeniosła do miasta i swoich domów dosłownie „na swoich ramionach”. Warsztat był kontynuowany przez trzy dni aż do wyczerpania materiałów. W drugim i trzecim dniu Festiwalu oferta warsztatowa na stoisku animatorów była bogatsza. Można było wspólnie namalować obraz a właściwie „domalować się” do zaczętych obrazów. Nie tylko dzieci ale również dorośli mogli dać upust swojej ekspresji artystycznej i uruchomić myślenie twórcze. Powstały ciekawe surrealistyczne kompozycje ostatecznie odzwierciedlające wyobraźnię zbiorową przypadkowych artystów; Dużą popularnością cieszyła się również „Galeria gwiazd” – każdy mógł zostać gwiazdą odbijając swoją dłoń w gipsie. Dodatkowym efektem jakościowym tego doświadczenia było ciepło – dosłowne ciepło materiału twórczego jakie powstaje w wyniku reakcji egzotermicznej zastygającego gipsu. To ciepło mógł poczuć tylko ktoś, kto wykazał się cierpliwością i zatrzymał się dłużej przy animacyjnym stanowisku. Takie zatrzymanie pozwoliło również naprawdę spotkać się ze studentami a czasem i porozmawiać o kierunku, który studiują w Cieszynie. Kolejny warsztat – praca z bandażami gipsowymi dawał możliwość uzyskania realistycznej maski twarzy. Tu animatorom było trudniej znaleźć chętnych w pierwszych dwóch dniach – niełatwo podjąć decyzję oddania swojej twarzy w cudze ręce, szczególnie, że wiązało się to często nie tylko z ryzykiem utraty pracochłonnego makijażu ale przede wszystkim chwilową niemożnością komunikacji werbalnej oraz obserwacji tego, co dzieje się wokół. Poddanie się takiemu zabiegowi wymagało dużej odwagi i zaufania. Tym zaufaniem cieszyńskich animatorów obdarzono trzeciego dnia – w dniu festiwalowych działań kierowanych do rodzin. Wtedy chętnych pojawiło się wielu. Dodatkowo studenci animacji razem z chętnymi dziećmi w czasie wszystkich trzech dni festiwalowych robili duże, tęczowe bańki mydlane i zachęcali do zabawy z chustą animacyjną. Do tych zabaw chętnie dołączali nie tylko odwiedzający tegoroczny festiwal ale również osoby obsługujące inne stanowiska festiwalowe.
Jolanta Gisman-Stoch

Fotoreportaż – Marta Radwaniak https://goo.gl/photos/VKoM32yHfbEBac758

konferencja 2016

 

 

 


Mariusz