baner

ZAKŁAD EDUKACJI KULTURALNEJ
WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI
UNIWERSYTET ŚLĄSKI
BIELSKA 62
43-400 CIESZYN
TEL. (+048)-33-8546113
www.weinoe.us.edu.pl

 

Zakład Edukacji Kulturalnej wchodzi w skład Instytutu Pedagogiki Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W zakresie działalności dydaktycznej prowadzimy specjalność Animacja Społeczno-Kulturalna.

O profilu naukowym oraz historii Katedry Edukacji Kulturalnej mówi tekst Mirosławy Pindór. Poniżej jego fragment mówiący o pracy zbiorowej pod redakcją prof. dr hab. Katarzyny Olbrycht Edukacja kulturalna-wybrane obszary:
„Tom, dedykowany pamięci zmarłego 9 sierpnia 2002 roku profesora Antoniego Gładysza- inspiratora i redaktora niemalże wszystkich powstałych w środowisku cieszyńskich pedagogów kultury publikacji książkowych (a w niniejszym artykule przywołanych)- „stanowi próbę wskazania tych obszarów edukacji kulturalnej, które stają się w ostatnim czasie coraz bardziej aktualne a w konsekwencji wymagają objęcia naukową refleksją i szczegółowymi badaniami, poddania głębszym analizom i wskazania przewidywanych trendów rozwojowych” (K.Olbrycht, Wstęp). Dążność do ukazania różnych kierunków myślenia o kulturze i edukacji kulturalnej sprawiła, iż konstruując zawartość treściową tomu programowo zrezygnowano z przyjmowania wspólnej interpretacji powyższych pojęć.

(link do całego tekstu)

 

 

 

 

Profesor Gładysz